Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens overordnede opgave er at være den øverste ledelse mellem generalforsamlingerne. Det betyder, at bestyrelsen først og fremmest skal træffe de beslutninger, der er nødvendige for Idræt for alles drift og udvikling.

Nogle eksempler på bestyrelsens opgaver kan være at:

  • Udvikle strategi
  • Styre økonomien, udarbejde og følge op på budgetter
  • Sikre, at foreningen lever op til sine juridiske forpligtelser
  • Sikre, at medlemmer har indsigt i og indflydelse på foreningen
  • Sikre at vedtægterne overholdes, udvikles og løbende får et serviceeftersyn
  • Fungere som arbejdsgiver (hvis foreningen har lønnede ansatte)
  • Kommunikere med omverdenen
  • Interessehåndtering
  • Sikre generationsskifte

Bestyrelsen skal ikke nødvendigvis skal løse alle opgaver selv, men kan involvere flere medlemmer i udvalg, arbejdsgrupper og lignende. Men ansvaret for, om opgaverne bliver løst, ligger hos bestyrelsen selv.

Medlemmer af bestyrelsen

Åse Jarrd
Åse Jarrd Formand
Søren R. Møller Jensen
Søren R. Møller Jensen Næstformand
Solvejg L. Jørgensen
Solvejg L. Jørgensen Sekretær
Ellen Giversen
Ellen Giversen Kasserer
Britta Buhl
Britta Buhl Bestyrelsesmedlem