Du kan overføre dit kontingent til vores bankkonto:

5346 0302443

HUSK at medtage eventuelle holdgebyr din betaling . samt navn på afsender!